شماره های تماس

گروه بازرگانی یورو 77

یورو77 یکی از شرکت های زیر مجموعه بامبو تین آلمان می باشد که بخش بازرگانی خارجی این شرکت را در کا جهان عهده دار می باشد .این شرکت ارائه کننده کلیه خدمات بازرگانی و حقوقی در آلمان بوده و شما را در رسیدن به هدف خویش یاری می رساند..


دریافت فایل

  ادامه...

  دفتر مرکزی آلمان
  شماره های تماس
  • ۶۶۵۵-۴۳۴۸ ۰۶۹
  • ۶۶۵۵-۴۳۴۹ ۰۶۳

  شماره های همراه
  • ۹۱۲۵۲۰۹۵۹۱ ۰۰۹۸


  ایمیل ها

  وب سایت ها

  دفتر مرکزی
  ،
  آدرس دفتر جدید